چیلر آبی اسکرو ال جیLG

  • توضیحات

توضیحات

مشخصات فنی محصول

مدل ظرفیت اسمی برودت Ton تعداد کمپرسور برق مصرفی H*W*L
  KW V A
RCWW060PAAA ۵۸ ۱ ۴۰.۱ ۳۸۰ ۷۲ ۲۵۸*۹۸*۱۸۰
RCWW070PAAA ۶۸.۳ ۱ ۴۶.۵ ۳۸۰ ۸۸ ۳۰۵*۹۸*۱۸۲
RCWW085PAAA ۸۲.۸ ۱ ۵۶.۱ ۳۸۰ ۹۷ ۳۰۵*۱۰۰*۱۹۰
RCWW095PAAA ۹۷.۳ ۱ ۶۴.۵ ۳۸۰ ۱۰۸ ۳۱۵*۱۷۰*۱۶۸
RCWW100PAAB  ۱۰۱.۲ ۲ ۷۱  ۳۸۰ ۱۲۶ ۳۴۵*۱۷۰*۱۶۸
RCWW120PAAB  ۱۱۶ ۲ ۸۰.۲ ۳۸۰ ۱۴۴ ۳۴۵*۱۷۰*۱۶۸
RCWW140PAAB ۱۳۶.۵ ۲ ۹۳  ۳۸۰ ۱۴۸ ۳۴۵*۱۷۰*۱۶۸
RCWW150PAAB ۱۴۸.۵ ۲ ۱۰۰  ۳۸۰ ۱۵۲ ۳۶۵*۱۶۶*۱۶۸
RCWW170PAAB ۱۶۵.۵ ۲ ۱۱۲.۲ ۳۸۰ ۱۸۴ ۳۶۵*۱۷۳*۱۶۸
RCWW200PAAB ۲۰۳.۱ ۲ ۱۳۸.۴ ۳۸۰ ۲۱۸ ۳۶۸*۱۸۵*۱۸۲
RCWW220PAAB ۲۲۱ ۲ ۱۴۹.۲ ۳۸۰ ۲۳۸ ۳۹۰*۱۹۸*۱۸۶
RCWW260PAAB ۲۵۲ ۲ ۱۶۵.۶ ۳۸۰ ۲۸۶ ۴۱۰*۱۹۸*۱۸۶
RCWW300PAAB ۲۹۱.۸ ۲ ۱۹۰.۸ ۳۸۰ ۳۲۰ ۴۷۰*۲۰۶*۲۰۶
RCWW340PAAB ۳۳۷.۹ ۲ ۲۲۰.۶ ۳۸۰ ۳۸۰ ۴۷۰*۲۰۸*۲۱۵
RCWW380PAAB ۳۷۹.۴ ۲ ۲۴۵ ۳۸۰ ۴۲۰ ۴۹۵*۲۱۵*۲۲۰

 

شما فقط این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: